ความเห็น 3130512

ทุกคนควรใช้เครื่องกระตุกหัวใจแบบ AED เป็นหรือไม่

เขียนเมื่อ 

ด้วยปัจจุบัน เครื่องช่วยชีวิต เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า(AED)สำหรับประชาชน(PAD) มีความหลากหลายตรารุ่น ให้เลือกมากหมายเป็นทางเลือก ระดับราคา คุณภาพ ความเชื่อถือ อย่างไรก็ตามความหลากหลายเหล่านี้ ต้องไม่ลืมพื้นฐานของการ ช่วยชีวิต ด้วยวิธี CPR.(การนวดหัวใจเป่าปอด)เป็นสาระสำคัญก่อนเครื่องช่วยชีวิตเหล่านั้นมาถึง ผู้รู้โปรดช่วยแนะนำด้วย ขอบคุณครับ