ความเห็น 3129647

(บันทึก)... ความฝัน.. สีน้ำเงิน.. แกลลอลี่ชีวิต.. วันนี้

เขียนเมื่อ 

ความฝัน.. ของมนุษย์..​เป็นพลังส่งผล ทั้งดีและร้าย.. ให้ก่อเกิด กรรม..และคงเป็นความฝัน.. สีเดียวกับโลกใบนี้ไปชั่วกาลนานความฝันสีน้ำเงิน… แกลลอลี่ชีวิต.. วันนี้