ความเห็น 3129594

(บันทึก)... ความฝัน.. สีน้ำเงิน.. แกลลอลี่ชีวิต.. วันนี้

เขียนเมื่อ 

ฝันที่ยืนยาว.. สืบเนื่อง.. คือฝันของมาติน ลูเทอร์คิง .. ไฝ่ฝันและต่อสู้… ให้คนดำในอเมริกา.. เป็นคนได้เหมือน.. คนขาว.. ฝันนี้สุดท้าย คนผิวสี ได้รับเลือกเป็น.. ผู้นำ .. สหรัฐอเมริกา…ฝันในประเทศเราเพิ่งเริ่ม… ที่จะให้คนเราๆมีสิทธิเสรีภาพ ทางอธิปไตย… แค่แสดงความคิดเห็นเป็น…. ก็เป็น.. ความฝัน สีน้ำเงินไปเสียแล้ว… และคงเหลือแต่ทราก..อย่าง ในป่าอเมซอน…..ความฝันสีน้ำเงิน.. แกลลอลี่ชีวิต.. วันนี้