ความเห็น 3129569

(บันทึก)... ความฝัน.. สีน้ำเงิน.. แกลลอลี่ชีวิต.. วันนี้

[email protected]
IP: xxx.128.110.211
เขียนเมื่อ 

Oh… I should ask if anyone notice the ‘paradoxical twist’ (oxymoron) in

Die ideale Verbindung aus Erlebnis und Erfolg. =      The ideal connection from experience and success.

Ideal – future/dreams/innovative/imaginative, connection – link/bridge/join,
experience = memory of ‘the past’, success = result of ‘the past’