ความเห็น 3122911

พระโพธิสัตว์

เขียนเมื่อ 

ใช่ครับ สุขจากการให้ มากมายจริงๆ เป็นปัจจัยชี้บอก และเมื่อเพาะคุณธรรมอื่น อีก 3 คุณธรรม ขึ้นมาประกอบด้วย การให้จึงจะสมบูรณ์ ความสุขจะเพิ่มมากขึ้นอีก สุขได้ตลอด ทุกข์เกิดได้ยาก เพราะเราคอยระวังจิตเป็นอกุศล และคอยพัฒนาความรู้ครับ