ความเห็น 31135

ใช้ Outlook 2003 จัดระบบข้อมูลและงานของตัวเอง ลาก่อน Ms One Note

naigod
IP: xxx.144.160.243
เขียนเมื่อ 
18 พ.ค.49  เวลา 8.30-16.00

การสัมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การทดลองจัดระดับเกมออนไลน์ตามร่างมาตรฐานในการจัดระดับความรุนแรง ความเหมาะสมต่อผู้เล่นเกมออนไลน์ในประเทศไทย"

ณ .ห้องประชุมสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์

ผู้จัด :: กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทรศัพท์ 0-2505-7211
โทรสาร 0-2505-7395
user posted image