ความเห็น 311043

จตุ-calm (บทความของคุณวินทร์ เลียววาริณ)

วุฒิชัย สังข์พงษ์
IP: xxx.26.75.103
เขียนเมื่อ 
เป็นบทความที่เป็นกลางและเป็นเหตุเป็นผล  สำหรับใครที่เข้าใจก็จะเกิดประโยชน์ต่อทั้งตนเองและบุคคลใก้ลชิด  ซึ่งคุณวินทร์เป็นผู้ที่เข้าถึงคน ตั้งแต่ได้ผมเคยได้อ่านสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน  จนกระทั่งปัจจุบันน่าจะมีอีกสักยุคนะครับ เพราะผมคิดว่าคนในอดีตก็เป็นลักษณะหนึ่งและคนปัจจุบันก็เป็นอย่างที่คุณวินทร์ได้สรุปไว้ แล้วอนาคตหละครับท่านคิดว่าคนจะเป็นเช่นไร สำหรับผมคิดว่าน่าเป็นห่วงครับเพราะอนาคตเป็นผลผลิตของปัจจุบัน