ความเห็น 3108953

แสดงความ หาว่า เถียง... เงียบ หาว่า คิดไม่เป็น!!!

เขียนเมื่อ 
   สิ่งที่หนูทำลงไปนั้นไม่ผิด  ส่วนการกระทำของครูท่านนั้นก็ไม่ถูกนักในการทิ้งกระดาษคำตอบในการสอบครั้งนั้น  สำหรับพี่หนูเป็นคนที่มีความกล้าหาญและมีความคิดเป็นของตัวเอง ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่ดีของเด็กรุ่นใหม่ในการกล้าแสดงออกค่ะ  แต่วิธีการพูดของเราสามารถใช้คำในภาษาไทยที่สื่อภาษาได้หลายคำที่ทำให้คนฟังรู้สึกไปในทางบวกได้ค่ะ  ทำให้คิดถึงบทกลอนของกวีเอกสุนทรภู่ในเรื่องพระอภัยมณีที่ว่า   เป็นมนุษย์สุดนิยมเพียงลมปาก จะได้ยากโหยหิวเพราะชิวหา แม้นพูดดีมีคนเขาเมตตา จะพูดจาพิเคราะห์ให้เหมาะสม