ความเห็น 3108930

(บันทึก)... ป่า.ดง.. พงไพร..​ในแกลลอลี่ชีวิตวันนี้

เขียนเมื่อ 

สิ่งที่เห็นและสิ่งที่เป็น.. มักจะไม่ตรงกัน… ความเปลี่ยนแปลง.. นั้นเป็นธรรมดาโลก…เมื่อเห็นเช่นนั้นได้.. จึงเกิด.. และพร้อมดับได้.. ทุกๆ เวลา… ในแกลลอลี่ชีวิต.. วันนี้ป่าดงพงไพร… สร้างชีวิต..