ความเห็น 3106607

ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ

chinda87 @gmail.com
IP: xxx.96.208.145
เขียนเมื่อ 

อ.เขียนดีครับ เข้าใจง่าย ชัดเจน เป็นธรรมทานที่ดี สาธุ ขอให้เจริญในธรรมยิ่งขึ้นไป