ความเห็น 31036

รวมพลคน QA

Diamond
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 
ต้องขอขอบพระคุณท่านรองฯ อย่างสูงที่กรุณาตอบคำถามโดยสร้างขวัญและกำลังใจให้สายสนับสนุน(สส)เพิ่มขึ้น และคงไม่ใช่เพียงคำตอบเพราะจากการติดตามสอบถาม กพ.เรื่องกองพัฒนาข้าราชการและลูกจ้างทางวิชาการ ได้ทราบว่า มีการร่างระเบียบใหม่ ตั้งแต่ปีกลาย(พศ.2548) คำตอบสุดท้ายในวันนี้ บอกว่า รอท่านฯ รองลงนาม ไม่ทราบว่าท่านรองฯฝ่ายไหน ซึ่งนับเป็นนิมิตหมายอันดีสำหรับมข. ที่ให้โอกาสแห่งความก้าวหน้าสายสนับสนุนถึงแม้ว่าจะยังไม่ถึงขั้นไปดูงานต่างประเทศเหมือนมหาวิทยาลัยอื่นๆ แต่ของ มข.เพียงแค่พิจารณาระเบียบว่าด้วยเงินทุนอุดหนุนหรือกู้ยืมเพื่อการศึกษาก็เป็นพระคุณยิ่งแล้ว...แต่ไม่ทราบว่าอีกนานเท่าไร? เพราะขณะนี้มีผู้กู้เงืนไปลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาโทปริญญาเอก หลายคนเพราะความไม่ชัดเจน ของ กจ.ว่าให้เอาใบเสร็จลงทะเบียนมาขอทุนหรือขอกู้ยืมจึงตัดสินใจลงทะเบียนเรียน...จนถึง ณ เวลานี้ต้อง DROP และรักษาสภาพนิสิตนักศึกษา ไว้เพราะเสียดายเงินและโอกาส คำตอบที่ได้รับครั้งแรกคือไม่มีเงิน และ ครั้งที่สองบอกว่าสาขาที่เรียนไม่ตรงกับตำแหน่งที่ครองอยู่ ซึ่งได้ข่าวว่าได้แก้ไขเงื่อนไขข้อนี้แล้ว เพราะผบ.เห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคคลากรทุกกลุ่ม เมื่อเป็นเงินกู้ยืมก็น่าจะให้โอกาสเพราะสาขาวิชาที่ตรงกับตำแหน่งที่ครองเขาสอบไม่ได้ แต่ถึงอย่างไรก็ตามการศึกษาไม่ว่าจะสาขาใดย่อมพัฒนาคน แล้ว Apply มาพัฒนางาน ส่งผลให้พัฒนามหาวิทยาลัยโดยภาพรวม เพียงแค่โอกาสให้เขาได้กู้ยืมเงินเรียน และหักเงินเดือนเขาเองใช้นคืน ผู้ได้รับผลประโยชน์ก็คือองค์กร ไม่ใช่หรือขอรับ ครับกระผม...แต่จากคำตอบที่ท่านตอบก็น่าเป็นความหวังครั้งยิ่งใหญ่ที่จะมีการปรับเปลี่ยนVision ในการสร้าง Career Progression ให้สายสนับสนุน อันจะส่งอานุสงฆ์ให้กับผู้บริหารยุคใหม่อย่างท่านฯและคณะ สาธุชนสายสส.จะได้แซ่สร้องสรรเสริญตลอดสมัยนี้และสมัยหน้า หรือแม้จะหมดสมัย ปล. ข้อมูลนี้ท่านฯรอง คงจะยังไม่ได้รับเพราะเชื่อว่าหากท่านฯทราบแล้ว ทุกอย่างคงเป็นไปในทางบวกและแก้ไขได้ทันเวลาก่อนที่ลูกน้องท่านฯจะหมดโอกาสเพราะสิ้นสภาพนักศึกษาป.ตรี-ป.โท-ป.เอก กราบขอบพระคุณท่านฯ เป็นอย่างยิ่งที่จะกรุณาพิจารณาลงนามฯ