ความเห็น 3097671

"กำลังใจคือสิ่งสำคัญ"

เขียนเมื่อ 

ให้กำลังใจตัวเองดีที่สุดคะ จะได้ก้าวเดินต่อไปอย่างมีพลัง