ความเห็น 3097002

คิดมาก

เขียนเมื่อ 

หนังสือช่วยให้เราไม่คิดมากเป็นเพื่อนเราได้