ความเห็น 3096097

คิดมาก

เขียนเมื่อ 

หนังสือจะช่วยปรับวิธีคิดให้เราใหม่ ;)…