ความเห็น 3093713

"สุขก็กอด ทุกข์ก็กอด" ... (สุขชนบท : คิ้วต่ำ)

เขียนเมื่อ 

การกอดเป็นจุดเริ่มต้นของความรู้สึกหลาย ๆ อย่างครับ คุณสุดปลายฝัน ;)…