ความเห็น 3093552

(บันทึก)... ต้นไม้.." มีชีวิต".. ในแกลลอลี่ชีวิต วันนี้

เขียนเมื่อ 

กับ คำว่า “ต้นไม้ มีชีวิต..ณ.ที่นี้..คงจะกล่าว แต่เพียงว่า….พื้นฐาน ของชีวิต..มีอยู่ร่วมกัน..เป็นวงจร ที่พึ่งพา กันและ กัน…และ..ความสมดุลย์..(เมื่อมีความไม่สมดุลย์เกิดขึ้น..เรา จะเห็น ชัดเจน ว่าธรรมชาติ จะสร้างความสมดุลย์ ให้เกิดขึ้นเสมอมา…เกิด …ตาย…คือ ความเปลี่ยนแปลง..ที่เป็นนิรันดร์…)…“…จากคำกล่าวของลามะองค์หนึ่ง..ว่า คนพุทธ ไม่เคยกลัว..ความเปลี่ยนแปลง…เราเรียนและฝึกฝนกันมา..หลายพันปี..ทักษะ ผัสสะ….ด้วยตน อันมีเป็นที่พึ่ง..แห่งตน..แล..