ความเห็น


เรื่องที่มีเด็กเกิดต่างนั้น เท่าที่รู้มากฎระเบียบว่าด้วยการแจ้งเกิดแต่ละประเทศนั้นก็จะมีแนวทางใกล่เคียงกันนะครับ สมุดว่าถ้าคนไทยไปคลอดลูกที่ย่างกุ้ง คนที่เป็นบิดามารดาก็ต้องแจ้งเรื่องกับสถานทูตไทยในประเทศพม่าพอได้รับรองจากสถานทูตแล้วจึงจะดำเนินการแจ้งเกิดที่สถานทูตเล่ยหรึอไม่ก็กลับมาแจ้งเกิดมี่ประเทศไทย ตามขั้นต่อนของกระทรวงมหาดไทยต่อไป เช่นเดียวกันครับ หักคนต่างด้าวคลอดบุตที่ต่างประเทศ เช่นในประเทศไทย คุณก็ต้องแจ้งเรื่องดำเนินการผ่านสถานทูตของคุณ พอสถานทูตของคุณรับรองเอกสารการเกิดอยางถูกต้องแล้วคุณก็กลับไปแจ้งเกิดที่ประเทศพม่าต่อไป ถ้าคุณทำตานขั้นต่อนกฎระเบียบถูกต้องแล้ว ทางการพม่ามีหรึอจะกล้าปฏิเสธคำขอการแจ้งเกิดของคุณ ไม่ใช้ว่าอยู่ดีฯคุณก็เดินเข้าไปในที่ว่าการด้วยที่ไม่มีเอกสารอะไรสักอย่าง บอกได้แต่เพียงคำเดียวว่าเป็นบุตของตนที่เกิดจาก/ในประเทศไทย คุณลองคิดดูสิครับว่าถ้าคุณเป็นเจ้าน้าที่ปฎิบัตอยู่ ณ ที่ตรงนั้นคุณจะกล้าดำเดินการ หรึอ แจ้ง หรึอ ออก/ทำอะไรคนฯนั้นตามที่เค้าต้องการหรึอไม่

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี