ความเห็น 3090735

JJ2018V7_1 วาระเกียรติยศ ตำนานชีวิต

เขียนเมื่อ 

มาชื่นชม ด้วยคน เจ้าค่ะ..อายุ วรรณะ สุขะ พละ ด้วยเทอญ…ยายธีค่ะ…