JJ2018V7_1 วาระเกียรติยศ ตำนานชีวิต

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วาระเกียรติยศ ตำนานชีวิต

เรื่องเล่า เร้าพลัง นำมาเป็น กรณีศึกษา

เมื่อวันหนึ่ง วัยชรา ก้าวเข้ามาในชีวิต

ตำนานชีวิต วิ่งไปอย่างไม่หยุดยั้ง

จนกว่า วันนั้น จะมาเยี่ยมกราย

อาชีพ และ วิชาชีพ มีความเแตกต่างกัน

ตราบใดที่ รักษาจรรยาบรรณ แห่งวิชาชีพไว้ ถึงจะหมดอาชีพ เช่น เกษียณ อายุราชการ

เรายังสามารถ ใช้ความรู้ ทักษะ และ ประสบการณ์ได้ หาก ดำรงไว้ ซึ่ง ความเที่ยงตรง โปร่งใส รู้ลึก รู้รอบ จากประสบการณ์ ที่สั่งสมมาตลอดเวลาอันยาวนาน ใช้วิชาชีพ ได้อย่างมีคุณค่า

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำทีมโดย ผศ.ดร.วาสนา ศิริรังษี จัดกิจกรรมในวันเทคนิคการแพทย์ประจำปี 2561 

JJ ฐานะกรรมการอำนวยการ จากคำสั่งแต่งตั้ง จาก นายกสภามหาวิทยาลัย มช โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ให้มาช่วยเป็น กรรมการบริหาร คณะเทคนิคการแพทย์ ที่มี บุคลากร และ การเรียนการสอน หลากหลาย ทั้งในทางรังสีเทคนิค ที่ JJ เองได้รับ การเลือกตั้งจาก สมาชิก รังสีวิทยาสมาคม ให้มาตั้งทีม ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมด้วยช่วยกันพัฒนา งานรังสีไทย ตั้งแต่ ปี 2561-2564 

กิจกรรมแรกหลังจากศึกษา ผลการดำเนินงานของภาควิชา และ หลักสูตร ต่างๆ ได้ขออนุญาต เดินเยี่ยม ทุกหน่วยงาน ของคณะเทคนิคการแพทย์ ที่ประกอบด้วย ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ภาควิชารังสีเทคนิค ภาควิชากายภาพบำบัด ภาควิชากิจกรรมบำบัด และ ศูนย์บริการทางการแพทย์คลินิก

คณาจารย์ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ทางวิชาชีพ ที่จะมาช่วย พัฒนาสร้าง คนรุ่นใหม่ ที่มีส่วนช่วยในการรักษาพยาบาล ได้อย่างมีคุณค่า

การเข้าไปเดินเยี่ยมชม และ ศึกษากิจกกรม ต่างๆ ของ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย ที่มีชื่อเสียง ระดับโลก ทำให้ หู ตา สว่าง มากขึ้น นับเป็นมหาวิทยาลัย แห่งที่ สี่ ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาอุดมศึกษา หลังจากที่จบ มาจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ ปี 2517

การเข้าร่วมรับรู้ ว่า สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดมทุน และ สนับสนุนพัฒนา ทุกหน่วยงาน อย่างเท่าเทียมกัน นับว่าเป็น ประสบการณ์ที่ได้รับรู้ เป็นงานที่สอง หลังจากไปร่วม ใส่บาตร ช่วงเช้า

การเข้าร่วมประชุมประชม กรรมการอำนวยการประจำคณะเทคนิคการแพทย์ ทำให้ได้ ใช้ประสบการณ์ จาก การเป็น หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยาถึง5 สมัย เป็น รองคณบดี สองมหาวิทยาลัย เป็นผู้อำนวยการในงานคุณภาพ ทำให้ สามารถ ให้แนวคิด ได้อย่างพอกับประสบการณ์ ที่ผ่านพ้นมา

กาลเวลา จะพิสูจน์ได้ ชีวิต ที่มาจากประสบการณ์ ในการทำงาน วิชาชีพ ประกอบ สัมมาอาชีวะ ที่ ร่ำเรียนมาตั้ง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย BCC117 จนได้รับรางวัล อารีย์ เสมประสาท ปี 2559 จนกระทั้งมาจบ อุดมศึกษา จากน้องใหม่ วิทยา13 จนจบวิชาชีพ จากแพทย์จุฬา รุ่นที่ 26 และ การทำงานจากรััวมอดินแดง รั้ว มมส และ ม.บู จะช่วย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันทรงเกียรติ รวมทั้ง รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ก่อนที่จะร่งโรย ไปกาลเวลา

จิต จะ Learn เพลินเล่าเรื่อง (09/07/2018)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (4)

ชื่นชมอาจารย์ที่สุดเลยค่ะ

เขียนเมื่อ 

มาชื่นชม ด้วยคน เจ้าค่ะ..อายุ วรรณะ สุขะ พละ ด้วยเทอญ…ยายธีค่ะ…

เขียนเมื่อ 

กราบขอบพระคุณ อาจารย์ จัน คู่ ชัย ที่ทำให้มี ตำนานชีวิต @gotoknow give and grow เติบโต ไปด้วยกันครับ

เขียนเมื่อ 

กราบขอบพระคุณ ท่านยายธี ครับ สู้ กัน ไป จนกว่า ขี้เกียจ หายใจ