ความเห็น 3089747

เปิดตัว GotoKnow App สำหรับ Android

เขียนเมื่อ 

"โน้ตส่วนตัว" ที่เวลากรอกข้อมูลช่องแรก 

ใช้คำว่า "คำนำหน้าชื่อ" จุดนี้น่าจะผิดพลาด

น่าจะใช้คำว่า "หัวข้อโน้ต" ครับ อ.จัน ;)...

มันไม่ตรงกัน