ความเห็น 3087607

Start Up+++

เขียนเมื่อ 

ดีจัง  อนาคตเกษตรกรยุคใหม่  อนาคตชาติไทย  สู้ ๆ นะคะ

ทั้งน้อง ๆ พี่ ๆ ทั้งหลาย