ความเห็น 3087498

Start Up+++

จิตรกร บัวปลี
IP: xxx.24.37.239
เขียนเมื่อ 

ยอดเยี่ยมเลยครับ...

 ขอเป็นแรงสนับสนุนอีกหนึ่งกำลังใจ ในการก้าวเดิน Start Up

ของเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmerที่หลายหน่วยงานให้ความสนใจช่วยกันผลักดันส่งเสริมและให้การสนับสนุน ต่อไปในอีกหลายๆ ก้าว...