ความเห็น 30846

ดาหลา..จากใต้ไปอยู่เหนือ

ชายขอบ
IP: xxx.113.77.4
เขียนเมื่อ 

     ดอกดาหลาหั่นซอยใส่ในข้าวยำ เป็นอาหารจานที่เต็มไปด้วยสมุนไพร ข้างยำปักษ์ใต้
     ข้าวยำที่ใส่ดอกดาหลาจะมาจากแถวภาคใต้ตอนล่าง เดิมแถว ๆ บ้านผมไม่ได้ใส่ดอกดาหลาครับ