ความเห็น 3084237

๑๖๘.กว๊านพะเยา เรื่องเล่าจากตำนาน

ศศินภา นิติธรรมปพน
IP: xxx.47.237.118
เขียนเมื่อ 

กราบนมัสการพระคุณเจ้า

                 กราบอนุโมทนาบุญ และขอขอบพระคุณที่พระคุณเจ้ามีความเมตตาถ่ายทอดความรู้ประวัติของสถานที่สำคัญของท้องถิ่นและของประเทศชาติ ที่สำคัญคือเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาของเรา ความรู้เช่นนี้หากท่านผู้รู้ไม่ถ่ายทอดบันทึกไว้ให้ชนรุ่นหลัง ต่อไปภายหน้าเราจะสูญเสียจิตวิญญาณความเป็นชนชาติและความภาคภูมิในในรากเหง้าของตนเอง กราบอนุโมทนาที่มีดำริชอบที่มุ่งหวังให้มีการถ่ายทอดความรู้ให้ดำรงอยู่และแผ่ขยายต่อไปเจ้าค่ะ สาธุ สาธุ สาธุ