ความเห็น 3083983

ทุกคนควรใช้เครื่องกระตุกหัวใจแบบ AED เป็นหรือไม่

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ ปัจจุบันเมืองไทย ได้รับการยอมรับบ้างในเครื่องอุปกรณ์การแพทย์ AED/DEA/PAD นี้ ด้านกฏหมายคุ้มครองเปิดทางเล็กน้อยเครืองอุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์ปฐมพยาบาล แม้ความรับผิดทางหลังการใช้ยังไม่มีกฏหมายใดๆคุ้มครองประชาชนตรงๆ  ผู้ใช้งานต้องได้รับการฝึกอบรมให้ได้ใบหรือบัตรความรู้รับรอง