ความเห็น 3079764

เดินแพะ.....

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ..คุณ เพชรน้ำหนึ่ง.."ชมภาพ..เห็นแล้ว..แพะ..เหมือนขึ้นสวรรค์ ทั้งเป็น"....เดาได้เลยว่า..หากเรามีป่าได้บริบรูณ์..ทุกหย่อมหญ้า..ประเทศเราจะมีความสุข..ขั้นเทพ..ได้ทุกหย่อมหญ้า..ทีเดียว..เจียว..นะ..