ความเห็น 3079670

ชีวิตที่พอเพียง 2975. ยุคพระศรีอาริย์ชิมลอง

เขียนเมื่อ 

เมืองไทย..ก็มีการแจกเงิน..ผู้มี รายได้น้อย..เดือนละ..สองพัน..น่า..จะเข้าข่าย..เดียวกัน..( ผลจะเป็นอย่างไร....ไม่รู้..)..เราถึงยุค..ภาษี อาน..แล้วยัง..จึงมีเงินแจก..