ความเห็น 3079619

TSS Professional Development Workshop : การสะท้อนการเรียนรู้ จากครูสู่ศิษย์

เขียนเมื่อ 

เป็น workshop ฝึก reflection ที่ยอดเยี่ยม   และผู้เข้าร่วมได้เติมพลังจิตวิญญาณครูได้อย่างดีเยี่ยม

วิจารณ์