ความเห็น 3079248

"อยู่กับใคร?" ... (นุสนธิ์บุคส์)

เขียนเมื่อ 

อยู่กับ "นักปาด"  แถวหน้า Big C มหาสารคามจะรู้เลยว่า  ความรู้และทักษะของการ "ปาด"  เป็นยังไง 555

มาดูด้วยตนเองนะครับ  555 (สงวนลิขสิทธิ์ในการอธิบาย) 555