ความเห็น 3077994

"อยู่กับใคร?" ... (นุสนธิ์บุคส์)

เขียนเมื่อ 
ใช่ครับ คุณหมอ ธิ ;)...