ความเห็น 3077942

ข้อคำควรคำนึง ๕ ประการ ก่อนจะสร้างห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ ๒๑ (Smart Classroom)

เขียนเมื่อ 

งบประมาณ...ที่จะสร้างสิ่งที่เป็น..ข้อเสนอนี้..น่าจะเป็นงบเดียวกับงบวิจัย.ที่.ไปดูงานต่างประเทศ..ตามศูนย์การค้าหรือไปถ่ายรูปหมู่หน้า..สถาบันในต่างประเทศ..หรืองานเขียน ดร.ในต่างประเทศ..ด้วยภาษาที่ตนไม่ถนัด...มาจัดสรรค์ ตามข้อ..เสนอนี้..น่าจะได้ผล..ดีกว่าแน่ๆ..นะ..อ.ต๋อย