ความเห็น 3077747

​@ ดอกไม้ทุกดอก..มีความงามอยู่ในตัวเสมอ @

เขียนเมื่อ 

ดอกไม้ทุกดอกนั้น

มันก็เคยสวยงาม...มาก่อนเสมอ...แต่สุดท้ายก็ร่วงโรยไป.....