ความเห็น 3077696

การเลือกตั้งกรรมการกลางของกลุ่มเกษตรกรพัทลุง

สวัสดีครับคุณหมอ ป.

ดีใจที่ได้อ่านบันทึกหมอ หลังจากห่างหายไปนาน