ความเห็น 3076991

ตัดต่อชีวิต..?

เขียนเมื่อ 

ดีครับ คุณแสงแห่งความดี อยู่ในขั้นทดลองครับ ฮา ๆ