ความเห็น 3076359

​สร้างกองกำลัง

เขียนเมื่อ 

-สวัสดีครับอาจารย์

-ตามมาอ่านบทกลอน

-"ฤดูฝนหล่นฟ้าลงมาแล้ว

เหล่าทะแกล้วทะหารมั่นศักดิ์ศรี

ขุนศึกจอบและเหลียมจงเตรียมตี

ขุด ถาง ดาย ให้ทีอย่ารีรอ"

-ขอบคุณครับ..