ความเห็น 3075984

แด่ครูชิน ฝ้ายเทศ (ชินกร ไกรลาศ)

เขียนเมื่อ 

ชอบฟังบทเพลงสวดธรรมะของท่านมากค่ะ