ความเห็น 3075051

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ยุคใหม่มาแล้ว ถึงเวลาบูชา Adidas NMD

เขียนเมื่อ 

เป็นตัวอย่างกรณีศึกษาเรื่อง คุณค่าที่ผูกมากับBrand ของผลิตภัณฑ์นะคะ