ความเห็น 3074515

เตรียมตัว นำเสนอผลงาน ICN 2017 _Barcelona

เขียนเมื่อ 

น้องบีแจ้งว่า ได้วีซ่แล้ว หลังจากไปทำได้ 2 สัปดาห์ค่ะ