ความเห็น 3073761

โลกและชีวิต (230) : อารมณ์ชีวิต

เขียนเมื่อ 

เช่นนั้นขอรับ ;)...