ความเห็น 3073747

โลกและชีวิต (230) : อารมณ์ชีวิต

เขียนเมื่อ 

-สวัสดีครับอาจารย์

-ขอบคุณสำหรับข้อคิดดี ๆนะครับ

-เราเป็นเพียงสิ่งมีชีวิตเล็กๆ บนโลกอันกว้างใหญ่..

-หากเพียงเราดำรงอยู่ได้ด้วยการไม่เบียดเบียนกันก็เพียงพอแล้วนะครับ

-เพียงก้าวออกไปบนโลกอันกว้างใหญ่เราเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งจริงๆ ขอรับ..

-ด้วยความเคารพ/ระลึกถึงอาจารย์ครับ