ความเห็น 3073554

เยียวยา

เขียนเมื่อ 

ข้อเสียของคนเมืองในตะวันออก...คือ..เราเอาป่ามีค่า..ที่สุดของชีวิต คนสัตว์ไปแลก...เอา..วัฒนธรรมตะวันตกมาใช้ครอบงำเพื่อ..ชีวิตกับอิสระภาพจอมปลอมที่ต้อง..สูญเสีย. คำว่าคุณธรรมไปด้วยกับ. วันเวลา...

น่าเศร้านะคะ...