ความเห็น 3073265

คนเห็นคน : เกษตรอินทรีย์วิถีหนองบัวลำภู ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เขียนเมื่อ 

ชาวหนองบัวลำภูมีอุดมการณ์ร่วมกันค่ะ อ.วิชญ์ จะส่งต่อแผ่นดินปลอดภัยให้ลูกหลานค่ะ