ความเห็น 3072311

เจอ..."ลูกชก" ในงานกาชาด เมืองสามอ่าว ปี ๒๕๖๐

เขียนเมื่อ 

ลูกยาวมาก

ครั้งแรกคิดว่าลูกศิษย์ชกมวย

5555