ความเห็น 3072302

คนเห็นคน : เกษตรอินทรีย์วิถีหนองบัวลำภู ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เขียนเมื่อ 

ที่นี่น่าดีใจมากค่ะ เป็นบุญที่ได้มาร่วมเวที คนที่ปลูกได้เยอะนอกเผื่อแผ่แล้ว พอส่งออกขายก็นึกถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค เหมือนญาติมิตรกันค่ะ