ความเห็น 3071850

ดอกบัวตอง

เขียนเมื่อ 

เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป
อันเป็นธรรมดาของโลก

ให้กำลังใจครับ ;)...