ความเห็น 3069524

๔๗๗. วันเด็ก...วันที่นักเรียนเรียนรู้"การรับ"ที่อิ่มเอมและยิ่งใหญ่

คุณมะเดื่อ
เขียนเมื่อ 

ยินดีและดีใจกับท่าน ผอ.

คณะครู และนักเรียนแห่งบ้านหนองผือ

ที่มีผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนงานวันเด็กจ้ะ