ความเห็น 3069323

เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ทำไม...ต้นแคดอกงาม

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณอาจารย์dejavu monmon

แหมมาพยมมือเลย

555