ความเห็น 3069322

เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ทำไม...ต้นแคดอกงาม

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครูชัยสิริ

กศน เขตไหนครับ

ว่างๆครับ