ความเห็น 30693

ในที่สุด ก็มาถึง "พระธาตุขามแก่น"

นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.136.135.23
เขียนเมื่อ 
  • ขอขอบคุณอาจารย์ Tom_NU                                 
  • ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของอาจารย์ ท่านผู้มีส่วนร่วมบูชาพระธาตุ และท่านผู้อ่านทุกท่าน...สาธุ สาธุ สาธุ
  • ขอทุกท่านพึงถึงความสุข ความเจริญด้วยพระพุทธานุภาพ พระธัมมานุภาพ พระสังฆานุภาพ ทั้งคุณงาม ความดีที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญไว้ดีแล้ว
  • ขอความปรารถนาที่ดีงามของทุกท่านพึงสำเร็จโดยเร็วพลันเทอญ..
  • เรียนเสนอให้นำรูปพระธาตุสวยๆ (ภาพพระธาตุเวียนเทียนติดประทีปงามมาก ไม่เคยเห็นภาพกลางคืนเช่นนี้มาก่อน) พร้อมประวัติมาเล่าสู่กันฟังอีก(เมื่อมีโอกาส...) สาธุ สาธุ สาธุ