ความเห็น 3069263

เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ทำไม...ต้นแคดอกงาม

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครู Krunarong

หายไปนานเลย

มีความสุขมากๆนะครับ